Testy wytrzymałości opasek Tyvek zanurzonych w wodzie z chlorem

Strona główna » Testy wytrzymałości opasek Tyvek zanurzonych w wodzie z chlorem

Wyniki testów wytrzymałości opasek Tyvek zanurzonych w wodzie z chlorem

W naszej firmie przeprowadziliśmy szczegółowe testy wytrzymałości opasek Tyvek, które zostały zanurzone w wodzie z domieszką chloru. Celem testów było sprawdzenie wytrzymałości opasek , czy obecność wody chlorowanej (w stężeniu typowym dla basenów – 0,65%) wpływa na wytrzymałość materiału i czy włókna opaski zostały osłabione, czy pozostają w stanie nienaruszonym.

Przebieg testów

  1. Zanurzenie: Opaski Tyvek umieszczono w wodzie z chlorem o stężeniu 0,65%.
  2. Czas zanurzenia: Opaski pozostawiono w tej mieszance przez 4 godziny.
  3. Test zrywania: Po wyjęciu z wody dokonano oględzin opaski i przeprowadzono test zrywania, aby ocenić, czy nastąpiło osłabienie materiału.

Zanurzenie opasek tyvek przez okres 4 godzin we wodzie z chlorem:

Opaski tyvek we wodzie z chlorem

Test wytrzymałości na rozerwanie opasek tyvek:

Wyniki testów

  • Siła zrywu: Zakres siły zrywu wynosił od 26 kG do 33 kG.
  • Porównanie z suchymi opaskami: Wyniki te były porównywalne z testami wykonanymi na suchych opaskach, co oznacza, że nie zaobserwowano osłabienia włókien tyvekowych.

Wnioski

Testy wykazały, że opaski Tyvek zanurzone w wodzie z chlorem zachowują swoją wytrzymałość. Włókna opaski nie rozwarstwiają się, a klej nie traci swoich właściwości klejących. Siła zrywu pozostaje w granicach normy, a materiał nie ulega osłabieniu pod wpływem chloru. Dzięki temu opaski Tyvek mogą być z powodzeniem używane w środowiskach, gdzie są narażone na kontakt z wodą chlorowaną, na przykład na basenach.

Jeżeli macie Państwo dodatkowe pytania dotyczące przeprowadzonych testów lub potrzebujecie więcej informacji, prosimy o kontakt z naszym zespołem.

Filmik z przeprowadzonego testu wytrzymałości opasek tyvek po 4 godzinnym zanurzeniu we wodzie z chlorem:

Kontakt