Nasze opaski medyczne spełniają wymagania Europejskiej Dyrektywy 93/42/EEC Wyroby Medyczne, Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 (Dz. U.nr 107 poz. 679) oraz Rozporządzenia MZ z dnia 12.01.2011 w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. nr 16, poz. 74).

Posiadają dokumentację techniczną pozwalającą na ocenę zgodności wyrobów z wymaganiami Dyrektywy, Ustawy oraz odpowiednimi Rozporządzeniami. Posiadają również uprawnienia do umieszczenia znaku CE na wyrobach medycznych klasy 1.