Wprowadziliśmy w naszej ofercie opcję numerów startowych z 4 kuponami. Takie numery startowe ułatwią organizatorom biegu przekazanie zawodnikowi zestawów startowych (np. czapeczka, napój, zupka, etc.). Kupony na numerach startowych pozwolą przede wszystkim na łatwe, bezgotówkowe rozliczenie z firmami cateringowymi, dostawcami napojów i in. oraz przyspieszą obsługę zawodników po biegu.